Garanti

Om något skulle hända så finns vi där för dig! Volutz erbjuder 2 års garanti på Equilibrium-serien och livstidsgaranti för ArmorCord-serien från och med inköpsdatum.*

För att göra anspråk på garantin måste vi ha all tillräcklig information om den skadade produkten. Vi söker alltid efter sätta att vidareutveckla och förbättra våra produkter så att vi kan erbjuda den högsta möjliga kvalitet. Vårt ingenjörsteam skulle verkligen uppskatta all möjlig information som du kan ge oss. Vår huvudprioritet är att försäkra oss om att Volutz-användare är nöjda med alla aspekter av sin produkt och vår tjänst.

* För produkter köpta från en butik eller återförsäljare bör klagomål angående en produkt som köps i en butik måste lämnas till samma butik.

PROCEDUR:
Vänligen förse oss med tillräckligt bevis på köp.
Förklara skadan på produkten, hur den inträffade och när den inträffade.
Fotobevis måste tillhandahållas om vi anser att det är behövs.
Volutz-teamet kan be dig skicka produkten till oss för att göra en kvalitetskontroll. Volutz kommer i detta fall att förse köparen med ett förbetalt fraktetikett.

Garantigivaren ansvarar för att varans användbarhet och kvalitet bibehålls på normal nivå tills garantitiden går ut. I annat fall är varan felaktig. Som fel betraktas t.ex. fabrikations- och konstruktionsfel och andra fel och brister som försämrar varans användbarhet och som visar sig under garantitiden.

Garantigivaren ansvarar dock inte för fel om han gör det sannolikt att orsaken till att varans kvalitet eller användbarhet avviker från det normala är en omständighet på köparens sida. En sådan orsak kan var t.ex. ett olycksfall eller att varan använts i strid med bruks- eller skötselanvisningarna eller i övrigt hanterats felaktigt.

FORCE MAJEURE
Vi anser oss vara befriade från att uppfylla våra skyldigheter enligt detta avtal på grund av förändringar i lagstiftning, regeringsåtgärder, arbetsmarknadskonflikt, eld, översvämning, krig, terrorism, manipulation, större eller liknande händelser.

KONTAKTA OSS
Om du har några frågor om hur du returnerar ditt föremål till oss, vänligen kontakta oss!